Onze certificaten


CO2-prestatieladder, niveau 3

logo co2 prestatieladder

Een onderdeel van wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt genoemd, is de hoeveelheid CO2 die de sector als geheel, maar ook iedere onderneming op zichzelf, uitstoot.

Wij maken onze CO2-emissies inzichtelijk door opmaak van een zogeheten ‘CO2 footprint’. Hiermee wordt berekend hoeveel ton CO2 de bedrijfsvoering uitstoot op jaarbasis en dient als basis voor een bedrijfsvergelijk en/of doelstellingen tot vermindering hiervan binnen het bedrijf.

Daarnaast kunnen opdrachtgevers en hoofdaannemers naar deze footprint vragen binnen een bestek of als selectie voor bedrijven waar men mee wil samenwerken.

De CO2-Prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Door middel van niveaus, geeft de CO2-prestatieladder inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie. Recentelijk hebben wij ons gecertificeerd voor niveau 3, waar wij zeer trots op zijn!

Ten behoeve van de CO2-prestatieladder publiceren wij op deze pagina de meest actuele versies van de te publiceren documenten.

Half-jaarbeoordeling

Jaarbeoordeling

Jaarplan

Certificaat

 

Vragen? Neem contact met ons op

 1. Uw e-mailadres(*)
  Ongeldig e-mailadres
 2. Uw naam
  Invalid Input
 3. Onderwerp(*)
  Dit is een verplicht veld
 4. Uw vraag(*)
  Dit is een verplicht veld
 5. Invalid Input

© VOPO Pompen BV, 2016-2022. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring