Vispassage Gemaal Nauerna (Assendelft)

OpdrachtgeverHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HoofdaannemerVopo Pompen- en Machinefabriek B.V.
Onderaannemer
Gebr. Schouls Leiden B.V.
Locatie
Assendelft
Bouwtijd
2019

Diverse vissoorten zijn voor hun voortplantingscyclus afhankelijk van de migratie tussen zout en zoet water.

Als gevolg van inpoldering zijn veel essentiële migratie routes vervallen. Door middel van vispassages worden de migratiemogelijkheden hersteld.

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Vopo Pompen- en Machinefabriek B.V. een vispassage ontworpen en gerealiseerd zodat verschillende vissoorten vanuit het Noordzeekanaal en Polder Assendelft en terug kunnen migreren.

In het voorjaar wordt een waterlokstroom van polderwater opgepompt om vis uit het Noordzeekanaal de passage in te lokken. In het najaar wordt vis uit de polder de passageduiker in gelokt door (brak) water uit het Noordzeekanaal in de vispassage te laten lekken.

Vopo heeft als hoofdaannemer het ontwerp, engineering, uitvoering op locatie en nazorg uitgevoerd.

Installeren volgens de standaard van het hoogheemraadschap

De volgende werkzaamheden zijn hier uitgevoerd.

  • Het plaatsen van stalen damwand aan de polderzijde,
  • Het maken van een paalfunderingen,
  • Het plaatsen van een betonnen lokstroom pompput,
  • Het leggen van een stalen vispassage buis met afsluitmiddelen.
  • En het verzorgen van een besturingsinstallatie met bekabeling etc.

Filmpje van waterschap HHNK:

Impressie

Het project in beeld

Contact

Neem contact met ons op

Neem contact op met VOPO
Bel ons op 0299 – 671 312

Vraag een offerte aan
Korte bouwtijd garantie

Onze storingsservice
Storingen snel verholpen

Realiseren. Reviseren. Renoveren.
© VOPO Pompen BV, 2016 - 2024. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring