Realisatie inlaat duiker Westerkogge (Scharwoude)

OpdrachtgeverUnie van Marken / Alliantie Markermeerdijken
Locatie
Scharwoude
Bouwtijd
2021

Realisatie combiduiker Westerkogge

Door de aanleg van nieuwe oevers en dijkversterking voor de dijk tussen Hoorn en Schardam wijzigt het watersysteem rondom gemaal Westerkogge (Scharwoude).

Het is niet meer mogelijk de bestaande inlaat te gebruiken bij het oude voormalig stoomgemaal Westerkogge. Er moest dus worden gezocht naar een locatie dichtbij het huidig gemaal Westerkogge voor de nieuwe inlaat.

Naast alle levensduur en constructieve eisen heeft toekomstig gebruiker Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 3 hoofdeisen vastgesteld:

  • Inlaat capaciteit voor de polder van minimaal 70 m3/min.
  • Vismigratie van en naar het markenmeer
  • Aansluiting tbv noodbemaling van 100 m3/min.

Dit maakt de combiduiker tot een uniek project.

Om aan deze 3 eisen te voldoen is een leiding van Ø 1000 mm uitgerust met diverse voorzieningen:

  • 2 stuks Ø1000 mm vlinderkleppen,
  • Een lokstroompomp,
  • Aansluiting van Ø 800 mm t.b.v. noodbemaling,
  • Diverse niveaumetingen,
  • Een Vopo roosterreiniger
  • En een completere besturing incl. gemaalcomputer om alle functies te regelen.

Installeren volgens de standaard van het hoogheemraadschap

De voorbereiding van de werkzaamheden startte al in 2018. De grootste uitdaging en inspanning in deze fase was het exact afstemmen van alle onderdelen en disciplines zoals civieltechnisch, werktuigbouwkundig en elektrisch. Om de uitvoeringsfase soepel te laten verlopen moesten alle berekeningen en tekeningen tot in detail uitgewerkt worden.

Na het ontwerpproces is begin 2020 de uitvoering van start gegaan. Met hier als uitgangspunt het zo goed mogelijk inplannen van alle werkzaamheden in een kort tijdsbestek en met beperkte ruimte in de bouwkuip.

Impressie

Het project in beeld

Contact

Neem contact met ons op

Neem contact op met VOPO
Bel ons op 0299 – 671 312

Vraag een offerte aan
Korte bouwtijd garantie

Onze storingsservice
Storingen snel verholpen

Realiseren. Reviseren. Renoveren.
© VOPO Pompen BV, 2016 - 2024. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring