Gemaal Vlaardingen West (Delfland)

OpdrachtgeverHoogheemraadschap van Delfland
HoofdaannemerGebr. Schouls B.V. Leiden
Aannemer werktuigbouwkundigVopo Pompen- en Machinefebriek B.V.
Locatie
Vlaardingen
Bouwtijd
2022

Nieuwbouw gemaal Vlaardingen west

Opdrachtgever Hoogheemraadschap van Delfland heeft in het waterbeheerplan 2016 – 2021 het strategisch werkplan met doelen en maatregelen voor deze perioden vastgesteld. In dit strategisch werkplan staan maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit.

In het programma wordt onder meer onderhoud uitgevoerd aan de gemalen die nodig zijn voor het waterbeheer. Een van de gemalen waar groot onderhoud aan moest worden verricht was gemaal Vlaardingen-West. Besloten is het vervangen van gemaal Vlaardingen West welke nodig is om grote hoeveelheden extra water af te voeren tijdens piekbuien.

Aanleiding

Na een inspectie van gemaal Vlaardingen West is vastgesteld dat het gemaal niet aan de huidige gewenste situatie voldoet. Er moet grootschalig onderhoud en verbeteringen uitgevoerd worden om de levensduur te verlengen en te voldoen aan de huidige gebruikseisen en beleidsregels. Er is daarom besloten het huidige gemaal te vervangen voor een volledig nieuw gemaal.

Vopo heeft het ontwerp, engineering, productie en uitvoering gedaan van de werktuigbouwkundige installatie.
Het oude gemaal was voorzien van 4 pompen met een totale capaciteit van 23 m3/min. Het nieuwe gemaal is uitgerust met 2 Hidrostal pompen met een totale capaciteit van 37 m3/min.

Impressie

Het project in beeld

Contact

Neem contact met ons op

Neem contact op met VOPO
Bel ons op 0299 – 671 312

Vraag een offerte aan
Korte bouwtijd garantie

Onze storingsservice
Storingen snel verholpen

Realiseren. Reviseren. Renoveren.
© VOPO Pompen BV, 2016 - 2024. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring