Vernieuwen gemaal Pieter Engel (Assendelft)

OpdrachtgeverHRS Hollands Noorderkwartier
Locatie
Assendelft
Bouwtijd
2021

Renovatie gemaal Pieter Engel

De realisatie van de renovatie van gemaal Pieter Engel kwam tot stand in een bouwteam verband met opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, hoofdaannemer Vopo Pompen- en Machinefabriek B.V. , civiel/bouwkundig onderaannemer Gebr. Schouls Leiden B.V. en pompleverancier Pentair.

Aanleiding:

Het gemaal Pieter Engel, in bedrijf genomen in 1972, is na bijna 50 jaar toe aan grootschalige revisie.

Hierbij kwamen bepaalde zaken samen:

  • De capaciteit moest vergroot worden met 50% i.v.m. klimaat verandering en verstedelijking van Assendelft.
  • De pompen moeten visvriendelijk zijn, ten behoeve van een betere vismigratie.
  • Rendementsverbetering pompen.
  • Betonrenovatie pompkelders.
  • Renovatie gevels, dak en binnenzijde gemaal.
  • Nieuwe energievoorziening voor het gemaal.

Achtergrondinformatie

Het gemaal bemaalt de polder Assendelft. Dit is een veenpolder met voornamelijk grasland. De aanwezige stedelijke bebouwing is hoger gelegen dan het grootste deel van de polder.

Het totale bemalingsgebied bedraagt 1939,9 hectare. Om de polder Assendelft aan de toekomstige norm van 22 mm neerslag/etmaal te laten voldoen is een gemaalcapaciteit van 297 m3/minuut nodig. Dit komt neer op een afvoercapaciteit van 15,3 m3/minuut/100ha. Het gebied bestaat grotendeels uit laag liggend grasland.

Op 26 mei 2021 vond de technische oplevering plaats en is de installatie overgedragen aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Impressie

Het project in beeld

Contact

Neem contact met ons op

Neem contact op met VOPO
Bel ons op 0299 – 671 312

Vraag een offerte aan
Korte bouwtijd garantie

Onze storingsservice
Storingen snel verholpen

Realiseren. Reviseren. Renoveren.
© VOPO Pompen BV, 2016 - 2024. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring